UPITNIK namenjen proizvođačima i prerađivačima u organskom sektoru

Poštovani,

Serbia Organika je formirala Bazu organske proizvodnje u Srbiji, što će doprineti podsticanju i razvijanju saradnje između proizvođača i prerađivača, a posebno rezultirati ciljanim planiranjem primarne proizvodnje, unapređenjem proizvodnje, prodaje i kvaliteta sirovina.

S tim u vezi, zamolili bismo Vas da odgovorite na pitanja iz upitnika u nastavku. Svi podaci iz upitnika će se koristiti isključivo za potrebe analize, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i neće biti ni na koji način zloupotrebljeni ili korišćeni u druge svrhe.

Anketa i kreiranje Baze organskih proizvođača se realizuje uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu.