O bazi organske proizvodnje

Baza organskih proizvođača i prerađivača organskih prozvoda

Objedinjeni proizvođači i prerađivači sa podacima o vrstama primarnih i prerađenih organskih proizvoda, njihovim količinama, standardima po kojima su sertifikovani, i drugim važnim informacijama se nalaze kao sadržaj BAZE organske prozvodnje u Srbiji na kojoj Serbia Organika radi, uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu.

Cilj kreiranja baze je umrežavanje proizvođača i prerađivača, podsticanje njihove  poslovne  saradnje a rezultati bi trebali da dovedu do:

Kroz povezivanje proizvođača i prerađivača i  unapređenje  njihove saradnje želimo da: